Svansele Gård – Historia

Boendet ligger i en svensk bondgård från 1800-talet och byggdes av
så kallade “Nybyggaren” mellan 1850 och 1900. De personerna främjades av svenska staten
så att landsbygden kunde återbefolkas och städerna befrias från överbefolkning.

Nybyggare i Svansele  

Den förste att bosätta sig i Svansele härstammade från Hillsand och Vedjeön. Familjen bodde i Vedjeön fram till 1832 då man flyttade till Svansele som nybyggare.

Familjen bestod av föräldrar, två barn och hustruns tre barn i föregående äktenskap.

Deras ansökan om att få anlägga nybygge vid Svansele inlämnades 1835 och ärendet remiterades till avvittringslantmätaen, som skulle yttra sig i ärendet innan K.B. kunde fatta beslut.